Welkom

Drenthe 2012 123DLC Consultancy is een onafhankelijk historisch onderzoeks- en adviesbureau. Hier komen (cultuur-)historie, ruimtelijke ordening en communicatie met het brede publiek samen.

Wij doen onderzoek naar de (cultuur)historie van complete gemeenten, gebieden binnen en buiten de bebouwde kom of specifieke locaties. Indien deze bebouwd, verbouwd of opnieuw bestemd zullen gaan worden, moet er rekening gehouden worden met de eventuele aanwezige cultuurhistorische waarden. DLC Consultancy zet dit voor u op een rijtje.

Daarnaast kan DLC Consultancy teksten voor een breed publiek over het uitgevoerde onderzoek of andere (cultuur-)historische onderwerpen schrijven en, indien gewenst, laten drukken.